עוגן

Anchor

עוגן הוא כפתור או קישור המשמש לניווט בתוך עמוד (להבדיל מניווט בין עמודים שונים בממשק). לחיצה על העוגן מוליכה את המשתמש לאזור אחר בתוך אותו עמוד. שימוש בעוגנים נפוץ במיוחד במערכות עם ארכיטקטורה מסוג חד-עמוד.