קונספט

Concept

נקרא גם:

  • רעיון
  • מתווה

קונספט, בעולם חויית המשתמש, הוא מערך של עקרונות המכתיבים את הבסיס הרעיוני שעומד מאחורי אפיון (או עיצוב) של מוצר. הקונספט בדרך כלל אינו נכנס לפרטי הנראות וההתנהגות של כל רכיב ורכיב בממשק, אלא סוקר את הממשק ממעוף הציפור, ומתמקד בתהליכי הליבה וברכיבים הייחודיים או החדשניים. גיבוש הקונספט הוא בדרך כלל השלב הראשוני בתהליך האפיון או העיצוב, בהתבסס על שלב המחקר. תוצריו יכולים לנוע בין מצגת של עקרונות, שרטוט גס או אף שרטוט ממשק ועד כדי אב-טיפוס, בהתאם להיקף הפרויקט. לעתים אף מגבשים כמה קונספטים מקבילים ומאפשרים למזמין העבודה לבחור בינם, ורק לאחר מכן ממשיכים לאפיון או עיצוב מפורט, על בסיס הקונספט הנבחר.