ראיון משתמש

User Interview

ראיון משתמש הוא אחת מטכניקות המחקר הפשוטות והיעילות ביותר המשמשות במחקר חוויית משתמש. הראיון הוא בעצם שיחה פתוחה עם משתמש (קיים או פוטנציאלי), שבה החוקר לומד את צרכיו, את מטרותיו, את קשייו ואת כאביו של המרואיין בהקשר למערכת המיועדת, כמו גם את הרגלי העבודה שלו ואת המודלים המנטליים שמנחים אותו. שורה של ראיונות משתמשים יספקו למאפיין את המידע הנחוץ להגדרת פרסונות וסיפורי משתמש, שבעזרתם יוכל להיטיב לאפיין את המערכת המתאימה ביותר למשתמשים שראיין.